top of page
כנס השמאל האמוני 2024-09.jpg

מי אנחנו

השמאל האמוני הוא תנועה של פעילות ופעילים, מסורתיים/ות, חרדים/ות ודתיות/ים המבקשות לקדם שלום שוויון וצדק בחברה הישראלית. אנחנו מאמינים שהקב״ה דורש מאיתנו חסד, צדק ושלום. אנחנו  מאמינים בדרישה ״מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק, מה הקב"ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד״. בשנים האחרונות מוסדות הדת הגדולים בישראל מובילים קווים של אגרסיביות וכפייה. הם עושים זאת בצורה כה רועשת עד כי נדמה כי אין קולות אחרים. השמאל האמוני נוסד כדי לאפשר בית לאנשים שהתחנכו אחרת. שמוסר אביהם ותורם אימם הם כאלה הרואים את הגר, היתום והאלמנה. בית זה יפעל כדי להגדיל תורה ומעשה המקדמים חמלה, צדק ושלום.

הגות וחינוך
כריכה דרוש איכה_page-0001_edited.jpg

יצירת קשר

תודה

bottom of page